ActionClean™ - User Guide – happykoala-pl happykoala-pl
ELEMENTY

 1. TELESKOPOWY KIJ
 2. GŁOWACZYSZCZĄCA
 3. ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA Z MIKROWŁÓKIEN
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 1. Zmontuj wszystkie części drążka teleskopowego i załóż dostarczoną ściereczkę do czyszczenia.
 2. Przesuwaj mocno dolną część kija teleskopowego w górę i w dół, aż ściereczka czyszcząca będzie gotowa do użycia.
 3. Rozpocznij czyszczenie, powtarzając proces z kroku 2 kilka razy, aby usunąć wszystkie zabrudzenia ze ściereczki.
 4. Po zakończeniu oczyść ściereczkę , wykręć ją i wysusz.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do ewentualnego ponownego przeczytania.
 • Nie należy używać żadnych komponentów niedostarczonych z produktem.
 • Nie używaj produktu, jeśli zauważysz, że jest on uszkodzony.
 • Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRODUKTU

 • Produkt należy czyścić wilgotną szmatką, używając nieagresywnego detergentu bez alkoholu.
 • Po czyszczeniu należy pozostawić elementy do dokładnego wyschnięcia.
WŁAŚCIWE USUWANIE ODPADÓW

Przekreślony symbol kosza na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego zgodnie z prawem UE. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, zapobiegniesz negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z tym produktem. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami, centrum utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw UE.

You have successfully subscribed!